Social Media

Social media marketing jest wykorzystywany przez firmy w  budowaniu długofalowej strategii marketingowej. Za jego pośrednictwem można komunikować się z klientami firmy, zrozumieć potrzeby grupy odbiorczej i zbudować z nią relacje, której podstawą jest wzajemna lojalność. W dzisiejszych czasach to nie tylko generowanie ruchu na stronę z użyciem popularnych serwisów, ale tworzenie dwustronnej platformy pomiędzy marką a klientem.

Duży wpływ na odbiór marki ma odpowiednia i szybka reakcja na działania użytkowników w mediach społecznościowych. 

Copyright © 2014 web3zero.pl / All rights reserved.